Film & Känslor

Beteende efter belöning

När jag för några år sedan föreläste och förklarade relationsmarknadsföring och sociala medier  i ett historiskt perspektiv fick jag den intelligenta frågan om det i längden är hållbart med tillväxt baserad på ökad konsumtion? Mitt svar blev något filosofiskt, att våra handlingar utgår ifrån de belöningssystem som vi skapat. Vill vi skapa ett alternativt agerande…

Läs mer

Vem gör vi reklam för?

Jan Gradvall, Di Weekend, lyfter i sin krönika fram egenskapen introvert som gått förlorad i en tid där det extroverta hyllas. I vårt samhälle visas en snedvriden bild där vinnaren är den med mest utåtriktade egenskaper. Den som har lätt att skapa kontakter, synas och som öppet bjuder på sig själv. Och rädslan för att…

Läs mer

Storytelling och Innovation

Häromdagen blev jag ombedd att hjälpa ett ALMI-finansierat innovationsbolag med affärsplaneringen. Då insåg jag plötsligt hur viktig storytelling är för just dessa organisationer. Inte den form som idag är synonym med att återge en vardagshändelse gestaltad i ett varumärkens superlativ, utan en som emotionellt skapar en möjlig framtid med känslan av ”Tänk om ….”. Och…

Läs mer

CASTING: Ge miljön ett ansikte

I samband med att en av Sveriges större myndigheter lanserar sitt nya miljöprogram söker vi en flicka som kan figurera som programmets ansikte i olika sammanhang. Du kan komma att engageras på scen, i film och bild under de närmast åren. Ditt första åtagande blir ett filmat inslag som kommer att filmas torsdag den 9:e…

Läs mer

Glugg in i framtiden

Det rörliga mediet är idag i allas ägo och tillhör vardagen. Vi använder det  för att uttrycka oss själva, föra kunskap vidare eller att dokumentera samtiden. Men inte bara. Filmen är också fantastisk att förflytta oss i tid och rum. Att visualisera gissning av framtiden ger oss möjlighet att reflektera över besluten vi tar idag.…

Läs mer

E, E eller EE?

Vårt samhälles kontrollbehov ger upphov till att många organisationer tidigt presenterar sina processer och metoder som en försäkran för att kunden erhåller en bra produkt. Kottler kallar det Physical Evidence. På senaste tiden har jag hört flera personer uttala sin beundran över att deras produktionsbolag har en sådan fantastisk process att snabbt producera film. Vad…

Läs mer

Content is King

Jag hade en trevlig lunch lunch med Mr Storytelling, Matts Heijbel, häromdagen och vi kom osökt in på film. En av hans reflektioner var hur dåligt ljudet ofta är i enklare produktioner, ibland utförda av engagerade personer på de organisationer som han arbetar med. Hur kommer det sig? Okunskap och tron att tekniken kan kompensera…

Läs mer

Debatten om känslofilm är igång

Vi börjar se artiklar dyka upp i ämnet känslor förmedlade genom film. Och med bättre kunskap kan vi styra produktioner till att bli träffsäkra och effektiva redskap. Vlaamse Script Academie citerar Greg Smiths book, Film Structure and The Emotion System, och skriver bland annat: ”Films evoke broad moods and cue particular emotions that can be…

Läs mer

Synonymen för film

Ibland dyker de upp, tillfällena för reflektion. Som kaféet – just nu – undrar jag vad som definierar film i Sverige idag. Å ena sidan har vi filmer med ett innehåll, en berättelse som berör, underhåller eller får åskådaren att reflektera. I den andra änden filmade scenen som staplats på varandra. I båda fallen har…

Läs mer