I leken finns allvaret

Gamification – idén att tillämpa spelmekanismer i andra sammanhang än spel – är ett fenomen som väcker mångas känslor men är svårt att värja sig ifrån.  I grunden utgår dess tankar från motivationsteorier och ämnat att få en uppgift att kännas stimulerande och belönande. Så, att spela på fritiden går an, men på jobbet?

Bevisligen fungerar samma mekanismer även på en arbetsplats:

* Mål – En tydlig uppgift som utmanar
* Kontroll – Överskådligt och begripligt regelverk

* Progress Line – Känsla att veta vad som är avklarat och vad som återstår
* Belöningar – Olika och flerfaldiga utmed hela resan
* Nätverkande – Bli sedd, erkänd och bekräftad av andra för prestationer

Idag finns flera studier som påvisar motivations-, prestations-, innovationseffekter där gamification används. Eller är det bara en ny Hawthorneffekt när medarbetarna får roligt på jobbet?

Nej, spel har använts mycket länge i olika sammanhang, t ex företagssimuleringar och teambuilding. En av förklaringarna till framgången är att spel är mer ”rakt på” och konstruerade för att spelaren skall ”lyckas”. I verkliga livet är målen vagare och möjligheten till framgång beroende av många oöverskådliga variabler. Därför ser många idag att framtidens ledare har mycket att lära av teorierna.

Spelmekanismerna appellerar direkt till hur vår hjärna är konstruerad och del av förklaringen till att barn lär sig snabbt är just leken – något som ofta underordnas det seriösa och politiskt korrekta i många organisationer. Leken, glädjen och lärandet alstrar tillsammans en positiv spiral. Då frigörs energi och kraft för prestation.

Varför dömer då Gartner ut 80% av dagens spel och Deloitte sätter epitetet Hype på företeelsen? Jo, dagens spel håller inte måttet och är skapade på liknande sätt som fritidsspelen, som främst utgör ett attraktivt tidsfördriv. Kritiken riktar sig främst mot ytligheten, de enkla belöningsformerna och att fokus främst varit att bygga ett dataspel. Nästa generations spelifikation väntas bli bättre integrerad i verksamheten, med yrkesnätverk och ha en djupare mening där prestationer genererar värdefullare vinster. Leken ska bli på allvar.

Under mars kommer vi att hålla ett frukostseminarium om Gamification 2.0.