E, E eller EE?

Vårt samhälles kontrollbehov ger upphov till att många organisationer tidigt presenterar sina processer och metoder som en försäkran för att kunden erhåller en bra produkt. Kottler kallar det Physical Evidence.

På senaste tiden har jag hört flera personer uttala sin beundran över att deras produktionsbolag har en sådan fantastisk process att snabbt producera film. Vad bra!

Nu leder processer, per automatik, inte till någon effekt för kunden. I  engelskan skiljer man tydligt mellan Effectiveness och Efficiency, där den sistnämnda är förmågan att kontinuerligt optimera sin produktion för bästa, snabbaste och billigaste sätt producera en vara eller tjänst – om och om igen. Den gör produkterna billigare och företagen mer konkurrenskraftiga.

Effectiveness är att se till det stora hela. Att identifiera och fokusera på rätt sak. Utan att sätta upp målet att utveckla effektivare motorer skulle vi fortfarande optimera ångmaskinen! Och det är just från den frågan vi vill utgå – vad förväntar du dig ska ske när din målgrupp sett filmen?

Om då filmer produceras effektivt i en slimmad process, vad säkerställer att den inte ser ut som alla andra? Och varför då tvinga er målgrupp till en déjà vu upplevelse?

Många hävdar att de vill informera och det är här problemet ligger, nämligen att belöningssystemen belönar att information sänts – inte hur den emottagits och vilken effekt den fått. Bara att den snabbt och billigt och hamnat på hemsidan.

Så nästa gång ni vill göra en film bör ni, precis som med andra medier, sätta upp mätbara mål på vilka ni kan räkna hem en investering och följa upp dem. Vare sig den räknas i pengar, kundnöjdhet eller sjukfrånvaro.

Vi berättar gärna om våra metoder och processer men be oss hellre om råd att effektivt väcka en given känsla. Då får du både E och E i balans.