Motiverar topprestationer?

När FedEx på 80-talet i en kampanj berättade att de hade många olympiska medaljörer anställda var det ett unik sätt att säga något om sitt varumärke. En arbetsplats där medarbetaren kunde förverkliga sina drömmar. Genom personifieringen ärvde varumärket individernas, världselitens, egenskaper.

Idag använder många liknande metafor- där utövandet av fritidsaktiviteter – är ämnade att illustrera  önskade attityder och beteende hos medarbetaren. Men det finns skäl att se upp med konceptet.

Många, omedvetna om konsekvenserna, exponerar enskilda personer snarare än berättar en fängslande story som påvisar önskvärda egenskaper och förhållningssätt i yrket. Huvudbudskapet drunknar när det ska forsrännas, hoppas fallskärm eller friklättras. Risken är stor att gå miste om mångfaldens vinster – självmotivation, anpassningsförmåga, innovation och ökad lönsamhet – när endast likasinnade rekryteras.

På den högsta nivån ställs än högre krav på prestation. För en börs-VD har gränsen flyttats rejält. Att gå på Friskis räknas som passé. Vätternrundan är blott för mellanchefer. Extremtrenden är så kraftig att det inte längre är ovanligt att i ett CV se tidsangivelse, för när en arbetssökande gick i mål på den senaste maran. Det räcker inte längre att bara ha genomfört den. För en börs-VD är rentav dubbla Iron Man eller Ö-till-Ö som gäller, om man får tro affärspressen.

Chefens personliga egenskaper förväntas ärvas i yrkesrollen såsom att kunna strukturerar sin träning/arbete, ambition att sätta upp tuffa mål  samt en förmåga att infria önskat resultat. Men befinner sig dessa mål inom räckhåll för gemene man? Så vida det inte handlar om att ena en organisation kring en stark ledare, s.k. patriarkalisk, uppstår en klyfta till medarbetaren på golvet. Kvar blir en olustkänsla: Vi och dem!

För en säljdriven organisation kan det vara helt rätt att kommunicera tävlingsmomentet men heter man Carema kanske andra värden bör lyftas fram till vårdpersonalen.

Vad som inkluderar vissa exkludera andra. Därför kan det vara helt rätt att skapa en homogen grupp på en nivå medan man horisontellt, mellan grupperna, förena dem med andra värden. Prestation betyder så olika mycket för många.

För det saknas inte alternativ för hur man kan motivera!

DN har uppmärksammat den eskalerande elitistiska hälsotrenden på arbetsplatsen i två artiklar:
Vem bestämmer över din kropp?  =>
Klassamhälle för vackra och sunda =>