Storytelling och Innovation

Häromdagen blev jag ombedd att hjälpa ett ALMI-finansierat innovationsbolag med affärsplaneringen. Då insåg jag plötsligt hur viktig storytelling är för just dessa organisationer. Inte den form som idag är synonym med att återge en vardagshändelse gestaltad i ett varumärkens superlativ, utan en som emotionellt skapar en möjlig framtid med känslan av ”Tänk om ….”.

Och just från den tanken skapades ett försäkringsbolag i en tid när få bekymrade sig om sin framtida pension. Problemen var latenta eller ännu inte uppmärksammade av målgruppen. De hade ingen emotionell koppling till risker och en alternativ framtid. Det gällde få oss att uppleva problemen innan de inträffade. Idag är pensionssparande ett normaliserat inslag i vår vardag.

Och många produkter har följt samma utveckling – från det att ingen av oss trodde oss behöva till en oumbärlighet idag. Bilbältet, micro och ständig uppkoppling till Internet för att nämna några.

Genom att använda storytelling kan vi emotionellt förflytta oss i tid och rum. Betrakta nya sätt att leva och arbeta. Få insikter att det finns alternativ till det vi tar för givet idag. För att ta till oss innovationer behöver vi perspektiv till det vi tar för givet idag. Först därefter är vi villiga att lyssna på lösningar som erbjuds. Storyn ska skapa ett sug, en hunger, för det bättre alternativet. Den ansatsen borde fler organisationer ha för sin kommunikation. Hellre än att trycka ut sina säljargument.

Vi väljer aktivt hellre att lystra till positiva budskap än de negativa. Skapa därför hägrande möjligheter om belöning som väntar när vi löst det nyss upptäckta behovet. Sedan gäller det att träng igenom mediebruset. Ingens story ska vara den andra lik, ty då vet vi på förhand vet hur den slutar och  tappar intresse att lyssna hela vägen.

För oss har det blivit en passion att finna visualisering av problem och möjligheter. Att skapa känslan som väcker hunger efter en lösning och får målgruppen att söka den. Rätt lösning.

Så vår gamla devis kan dammas av med stolthet – ”Who ever tells the best story wins