Det magiska G:t

Gestaltning betyder att vi åskådlig- och levandegör en plats, känsla eller en vision. Vi ger det en form och en mening genom att visa upp vilket uttryck det tar sig. Via film, teater och spel kan ta oss till, fysiska som mentala, platser och upplevelser som annars inte skulle vara möjliga att besöka.

Ibland gestaltar vi med en bild, metafor eller skulptur men vi kan även låta en en levande figur – en karaktär eller personlighet – gestalta något. Dennes ögon och agerande kan då representera oss i ett givet sammanhang, t ex en användare som erfar en komplex produkts alla USP:ar. Nog så viktigt när vi pratar om varumärken.

När orden saknas för att beskriva en känsla eller när det är obekvämt att tala öppet om något kan vi låta en avatar ställa den dumma frågan och utsätta sig för en upplevd risk. Göra det vi inte vågar eller får.

I Corporate Storytelling används givetvis gestalter. Med en väl berättad historia, och med omsorg valda gestalter, sticker då budskapet ut i bruset och framminner önskade associationer.

Prova själv:
– Vilken skådespelare skulle du vilja gestaltade dig i filmen om ditt liv?
– Vilket djur skulle representera din organisation?

Visst säger svaren mer än ett CV eller årsredovisning!