Kommunikation & Varumärken

Ta tillbaka initiativet. Du är kreativ!

Det går inte en dag utan att jag läser, ser och hör om jakten på innovation och kreativitet och undrar: Var är den förlorad? Visst. Jordens population ökar kraftigt, resurserna är knappa och snedfördelade, finansiella och produktiva kraftcentra förskjutet till öst och en åldrande västvärld  har svårt att hävda sig i den globala konkurrensen. Vi…

Läs mer

Journalistisk friskrivning – en fråga för CSR?

Gränsen mellan journalistik och reklam har genom åren suddats ut. Bloggar, sociala medier och Youtube öppnar upp för fler nya kanaler. Eterutrymmet är obegränsat, till skillnad från traditionella kanaler som omgärdas av regelverk, etableringshinder och dyra sändningsrättigheter. Både individer och organisationer väljer därför att starta egna kanaler, bygger studio, etablera interna redaktioner och ta fram format som ska attrahera den…

Läs mer

Konsten att övertyga

I skrivande stund stödjer jag ånyo en internationell koncern att vinna en upphandling. En av de saker jag brukar fokusera på är övertygande formulering och artikulering av deras USP:ar. Man kan tro att de flesta organisationer är duktiga på det men brister ofta när tid saknas samt av bruk och hävd att kommunicera i punktlistor eller…

Läs mer

Uthålligt samarbete bygger broar

Med stolthet vänder vi ett blad och stänger ett kapitel idag. För snart 7 år sedan påbörjades insamling av material till något som skulle bli en filmad dokumentation över det unika bygget av en undervattensbro, del av Citybanan, mellan Södermalm och Riddarholmen. Torrläggande av tunneln skedde med pompa och ståt för drygt ett år sedan…

Läs mer

När Google dikterar din marknadsföring

I vårt förra nyhetsbrev skrev vi om Tre trender som ökar marknadsföringsvärdet med video. Men det är inte bara bra innehåll som skapar framgång. För de flesta är webben idag den främsta källan till information. Näst efter personlig försäljning är därför den egna hemsidan många organisationers främsta marknadsföringskanal – fantastisk när väl den blir funnen!…

Läs mer

Tre trender som ökar marknadsföringsvärdet

Bevisen är otvetydiga: Videolänkar delas 12ggr oftare än textbaserade, chansen att locka investerare ökar med 30% om projektet presenteras med en film och kombinationen av bild/video skapar 80% högre engagemang hos mottagaren. Vi har sammanställt tre kommunikationstrender som höjer engagemang och ökar marknadsföringsvärde. Polarisering – Content is King, men kräver variation för att inte bli…

Läs mer

Trovärdighet till salu?

Nyss hemkommen från årets viktigaste konferens med filmproducenter från 48 länder, arrangerad av det erkända nätverket IQ. Här blandas trender med visning av fantastiska produktioner och jämförelser av vunna priser. Samarbeten fördjupas och erfarenheter byts i en fantastisk blandning. Bland oss som arbetar med beställningsfilm, s.k. Corporate Video, noterades ett växande intresse för formatet – Corporate…

Läs mer

Nöjda kunder inte lönsamma

Statistik och verklighet brukar inte alltid följas åt. Ändå tenderar vi att blanda dem rejält. Hur många är t ex inte nöjda över att få en utvärdering på fyra av fem möjliga i samband med en utbildning eller föreläsning? En sådan måttstock säger dock inget om lojalitet eller om kunden tänker göra återköp. Nej, lojalitet står mycket högre…

Läs mer

Små söta katter säljer

De mest tittade, delade och kommenterade klicken under 2013 var videor med söta kattungar. Varför? De är gulliga, får oss att le och må bra. Skapar en positiv känsla där välbehag infinner sig. Det har företag som Upworthy, BuzzFeed och 9gag tagit till sig. Känslor är kommersiellt sprängstoft för sajter som lever på att söka…

Läs mer

Talar du Story?

Styrkan i Storytelling är att den direkt appellerar till hur vår hjärna strukturerar, lagrar samt återframkallar minnen och associationer – tillika kopplingar i vår gråa klump. Och ju fler kopplingar desto starkare blir en upplevelse. Med genomtänkt dramaturgi och väl genomförd framställan kan vissa berättelser etsa sig kvar i minnet, lika starka som om vi…

Läs mer