Vi gör reklamfilm!

Artikel i tidningen ResuméIbland är det svårt att svara på frågan. Om man menar varumärkesbyggande TV-reklam mot konsumenter är svaret nej. Men om man menar riktade känsloväckare som säljer är svaret -JA.

Man måste sätta mediet i sitt sammanhang, precis som de stora industrierna hänvisar till i Resumés artikel.

När vi träffade ett mindre bolag, med unik patent, för en tid sedan berättade de att de gjort omfattande undersökningar där de kommit fram till att de hade 194 produktchefer att bearbeta världen över.  Vilken prospektlista! Varje missat möte gav stort bortfall i underlaget och varje illa genomfört möte uppbar stor kostnad i form av resor och förberedelser.

Att göra en traditionell reklamfilm är inte att tänka på. Inte heller skapa rörlighet i tråkig gammal presentation som ofta inleds ”Our company was established in 1675 …”

Våra uppdrag blir därför att skapa något som gör de personliga möten intressanta, klargör kundvärde av produkt och framför allt skapar förtroende. Och vägarna till målet är många.

Så, vad vi kallar det är oviktigt. Så länge de blir effektiva redskap i våra kunders ägo.