Varumärkets Push&Pull – Den noterade opportunisten

Vi har alla haft en sådan där charmig vän, en som återkommer med jämna mellanrum. Alltid när något har hänt eller står för dörren att hända – bruten relationen, blivit av med jobbet eller vill låna pengar – för att sedan försvinna när livet åter stabiliserat sig.

Lika vanligt är det att mindre noterade bolag hårdlanserar sig inför nyemissioner (NE), ofta med hjälp av finansiella rådgivare. De klär då upp bruden i löftesrik skrud för att åter försvinna i tystnad när pengarna hamnat på kontot. Ett system som fungerar tack vare efterfrågan av många investerare och kapital som söker framtidens guldkalvar. Och mycket bra arbete ligger bakom den typen av marknadsföring.

Men i båda fallen känner sig många besvikna och utnyttjade, såväl vänner som investerare, varje gång en tystnad bryts av på nytt av rop på hjälp. 

När jag de senaste åren har jag haft förmånen att stödja några listade Life Science-bolag i deras kommunikation (IR) och insett att potentialen är stor, att även med små medel, snabbt öka värdet på bolagen, såväl kort- som långsiktigt – bara genom att bygga in en närvaro i relationen. Men allt som oftast ”hinner” man inte med och hänskjuter hela sin IR till Emissionsinstitut.

Genom kontinuitet och en genomtänkt strategi för varumärkesbyggande och kommunikation med investerare och partners hålla tillbaka de värsta kursfallen och stabilisera förväntan. Viktigast är dock den upplevda ”ärligheten” för ledning och styrelse, den som gör att nyanskaffning av kapital sker enklare i samband med emissioner.

Mina bästa tips är;

  • Varje organisation förvaltar fler tillgångar än de översäljande siffer-statistik-tråkiga löften vi ofta presenteras (Push). Kapitalisera dessa genom Brand Storytelling, er historia, människorna som verkar i och för er samt den ackumulerade Know How. Försök finna ett unikt mervärderelativt jämbördiga investeringsobjekt, ett som bygger på förtroende och relation. Skapa en relation bortom det enskilda projektet eller aktuella produktkandidaten (Pull) s.k. Inbound Marketing.
  • Ha en plan att kommunicera periodiskt och inte bara vid höstens investerarträffar och NE. Genom att ständigt hålla era intressenter informerade kommer ni att vara mer närvarande och aktuella när det är dags för att be om pengar och hjälp.
  • Bredda era kanaler för att inte försvinna i bruset. Arbeta utifrån en balans av; egna – förtjänade – köpta. Många fastnar idag i endast köpta där de trängs och blir bortglömda.
No alt text provided for this image

Relaterade tidigare inlägg;
Varumärkets Push & Pull – Familjeföretaget =>