Varumärkets diamanter

Idag fick jag tillfälle lyssna in Peter Sjölander, VD på HellyHansen, jämföra varumärken med mångfacetterade diamanter under rubriken ”A brand Driven Organisation”. Det är alltid lika inspirerande att lyssna till personer med ett passionerat förhållningssätt till sina uppdrag. Det är allt för sällan som ledare åtar sig att äga och utveckla ett varumärke. Allt som oftast delegeras arbetet ut i organisationen att där nedtecknas och kommuniceras.

Nej, Peter hävdade – i likhet till modern akademisk litteratur– att starka varumärken byggs från den värdegrund som formar unika kulturer. De,i sin tur, ger en organisation dess rätta identitet. Och, den är alltid i ständig utveckling att möta omvärldens utmaningar.

Sjölander poängterar även vikten av rätt medarbetare. När jag tänker på det är det lite Darwinistiskt, att rekrytera de mest lämpade. Inte de bästa.

/Ralf