Uthålligt samarbete bygger broar

Med stolthet vänder vi ett blad och stänger ett kapitel idag. För snart 7 år sedan påbörjades insamling av material till något som skulle bli en filmad dokumentation över det unika bygget av en undervattensbro, del av Citybanan, mellan Södermalm och Riddarholmen. Torrläggande av tunneln skedde med pompa och ståt för drygt ett år sedan med en 100 meter lång ljusshow men först nu har det gedigna materialet klippts samman i två produktioner – ett varumärkesbärande poem och en projektsammanfattning för internt bruk inom Strabag-koncernen.Se filmerna

Vi sökte ett produktionsbolag som hade förmågan att följa de olika arbetsmomenten över lång tid, vilket få hade vid den tidpunkten säger Pär Land, VD på Züblin Scandinavia.

Projektet har ställt stora krav på metoder, struktur och uthållighet men också varit tidsödande i efterbehandlingen då klippen är fångade med många olika kameror och spelats in under otroligt varierande förhållanden.

Att med en film kunna blicka tillbaka över alla åren skapar stolthet och stärker hela organisationen säger Pär och fortsätter: Men mest nöjd är jag med det smidiga samarbetet och den kreativitet som teamet bidragit med.

Vi tackar för förtroendet.