Trovärdighet till salu?

Nyss hemkommen från årets viktigaste konferens med filmproducenter från 48 länder, arrangerad av det erkända nätverket IQ. Här blandas trender med visning av fantastiska produktioner och jämförelser av vunna priser. Samarbeten fördjupas och erfarenheter byts i en fantastisk blandning.

Bland oss som arbetar med IQbeställningsfilm, s.k. Corporate Video, noterades ett växande intresse för formatet
– Corporate Documentary.

Formatet dokumentär har ofta sin grund i journalistiska verk där ett ämne, person, företeelse eller fråga belyses utifrån fakta, till motsats av fiktion. Några kan vara informativa eller pedagogiska medan andra försöker övertyga publiken att komma överens med en viss synvinkel.

Att anlita filmare för att skapa produktioner som påverkar opinion har förekommit i traditionellt PR-arbete där sponsorn inte nödvändigtvis varit känd. Formatets styrka ligger nämligen i dess trovärdighet – att ”naket” återge och belysa.

Och det är just denna trovärdighet man vill komma åt när dokumentärer produceras för kända varumärken. De uppmärksammar en given fråga mer än säljer produkten och skapar den viktiga brygga där budskapförs fram med olika tekniker till en helhetlig upplevelse. Vi kallar mixen att kombinera Push med Pull.

Vill man satsa på denna sublima kommunikationsform och vinna såväl stor spridning som genomslag, är det lika viktigt att ha en distributionsstrategi klar likväl som ett synopsis. Sändningstid, kanalval och internationell spridning är den ena delen av arbetet. Den andra att säkerställa opinionspåverkares och mediers referens till dokumenterfilmen. Som källa till ämnet.

Men, i takt med att traditionell TV förlorar mark mot IP-sänd ska även andra kanaler utvärderas. Inte heller bör man förglömma mediets kraft att påverkan för beteende och kultur. Och den interna målgruppen har också tid att ta del av längre och fördjupande berättelser.

Så, håll utkik efter Corporate Documentary och inspireras att påverka subtilt.