Tre trender som ökar marknadsföringsvärdet

Bevisen är otvetydiga: Videolänkar delas 12ggr oftare än textbaserade, chansen att locka investerare ökar med 30% om projektet presenteras med en film och kombinationen av bild/video skapar 80% högre engagemang hos mottagaren.

Vi har sammanställt tre kommunikationstrender som höjer engagemang och ökar marknadsföringsvärde.

Polarisering – Content is King, men kräver variation för att inte bli tjatig. Blanda stort med smått. Å ena sidan korta inslag, expertutlåtanden, mobilinspelade alster, kommentarer och fångade händelser. Signifikant för dessa är situationskopplingen och att de är tagna ”i stundens hetta” varför ofta lägre kvalitet för bild, ljus, ljud och story varierar. Enkelheten har stor relevans som komponent i helheten. Dess ytterlighet är lekande kattungar, politiker med järnrör eller när bandet klipps av VD:n för den nya fabriken.

I den andra änden återfinns genomtänkta, fängslade konstverk som Stuckpåverkar på djupet. De har ett tydligt budskap, storytelling och dramaturgi. Även tekniken följer denna trend där format 4ggr högre än HD kommer inom kort. Tänk The Epic Split, In search of Sugarman och visuella showroom.

Kombinera dessa och, likt marknadsföringens gyllene regel säger, inte fastna mitt emellan utan blanda dem rätt. Halvdana produktioner har alla tittat sig trötta på.

Kanaler, kanaler, kanaler – Flykten från traditionella Broadcast-medier är lavinartad. Tidningshusen har i ett par år slagits om att öppna fler egna TV-kanaler och nu är turen kommen till organisationer. Ju fler snäva målgrupper, desto färre tittare per kanal – vilket skapar ett enormt brus!

Bruset är ett problemet, som också är en möjlighet. Efterfrågan på innehåll är större än utbudet. Hela Internet finkammas efter stoft som kan locka tittaren till just den egna sajten. Medan källgranskning knakar i fogarna på traditionella nyheter är den obefintlig vad som gäller videobaserade klipp.8k

Som när TV4 Nyheter plockade pojken-som-räddar-flickan-undan-eldstrid från Youtube utan att granska dess äkthet först. Något som gav många tittare och klick, men som visade sig vara en norsk producents försök att väcka debatt.

Att skapa egna kanaler innebär därför inte bara att man påvisar en uthållighet och ges möjlighet att repetera sitt budskap utan även att få sitt innehåll spritt av andra. Med god PR kan klippen få spridning. Traditionella White Papers kan ersättas av inslag och expertutlåtanden filmas som klipp, för att sedan kunna spridas på annat håll och i andra sammanhang.

Relevans– Idag lockar man inte läsare. Man skapar en tidning för en given, ofta liten, målgrupp. Samma gäller för TV och måste gälla företagskommunikation. Genom att skapa fler och specifika kanaler blir kommunikationen anpassad till målgruppen som uppfattar den mer relevant och rätt i tiden (situationsanpassad). Det i sin tur underlättar för konvertering av prospekts, mätbarhet och möjlighet att påvisa avkastning.

Så, med billig teknik för produktion av video kommer ansvaret förflyttas till att ha en bra och uthållig strategi samt, viktigast av allt, att förstå sina målgrupper!

Med dessa ord önskar vi alla gott slut och tackar för året som gått med Youtubes egna potpurri över året som gått.

/Team PlayeMotion
Markus, Gabriel, Johan, Staffan och Ralf