Talar du Story?

Styrkan i Storytelling är att den direkt appellerar till hur vår hjärna strukturerar, lagrar samt återframkallar minnen och associationer – tillika kopplingar i vår gråa klump. Och ju fler kopplingar desto starkare blir en upplevelse. Med genomtänkt dramaturgi och väl genomförd framställan kan vissa berättelser etsa sig kvar i minnet, lika starka som om vi upplevt dem själva.

Nu är det så att hjärnan skarvar, fyller på med egen kunskap som den tycker saknas, och gör det till en begriplig och komplett historia. Därför räcker det ibland med ett enskild fotografi eller fragment av en berättelse för att skildra en helhet. Testa: Vilka story spelas upp för ditt inre när du läser världens kortaste roman?

Säljes: Barnskor. Aldrig använda.
– E. Hemingway

Det här vet de bästa föreläsarna och genom att utelämna delar i sin presentation och arbeta med metaforer involverar de åhörarna i sin berättelse vilket aktiverar dem, vilket ger associationer, leder till fler kopplingar …. Ja, ni förstår.

Så, istället för att avgränsa Storytelling till en enda film eller slideshow finns mycket att vinna på att regissera hela möten, föreläsningar, kickoffer, mässbesök eller kampanjer till att utgöra kompletta berättelser.

Vi vill uppmuntra alla till att bygga situationsanpassade scenario så att berättandet rör sig mellan presentatören, åhörarna och filmer eller bilder som visas. Det skapar dynamik och stärker föredragshållarens roll.

Inspiration:
a) Denna lek med bildvinklar skildrar hur snabbt vår hjärna bygger falska verkligheter. Reklamfilm för The Guardian =>

b) Steve Jobs var en fantastisk inspiratör, som här när han lanserar iPhone. Briljant! =>