Strategic Facilitation

STRATEGIC FACILITATION
- den smidiga vägen till välgrundade beslut

ext
StigFramSmall

Facilitaton | Coaching | Business Transformation | Strategic Direction | Business Analysis | Graphical Recoring | Design Thinking | Corporate Storytelling | Branding & Positioning | Value Proposition | Gamification | Playe Theory | Nudging | Creative | Innovation  | Strategy | Portfolio Anlysis | Operation Excellence

Facilitering handlar om att underlätta, snabba upp och göra smidigare men även att att bringa enighet i grupp.

PlayeMotion har under många år kombinerat traditionell Management Consulting med beteendevetenskapliga metoder vid fokuserat arbete i grupp.

Genom åren har vi faciliterat styrelser samt lednings- och projektteam att nå enighet och fatta välgrundade beslut. Från strategiarbete, marknadspositionering, verksamhetsplanering, teamutveckling, organisationsförändringar eller upphandlingar.

Inte bara kan ni förvänta er en neutral processledare utan även professionella konsulter stor erfarenhet och expertis inom flertalet affärs- och verksamhetsområden. Vänta er därför insiktsfulla frågor och belysande analyser som kompletterar er kunskap. Alltid med utgångspunkt att lösa en reell utmaning.

I vår paketerade tjänst "Strategic Facilitation" erbjuder vi styrelser och ledningsgrupper att på ett stimulerande och snabbare sätt nå enad insikt och vassare beslutsunderlag kring strategiska frågor.

 

Hör av dig till en Sveriges mest uppskattade duo så berättar vi mer;


Ralf W Löbel
är en av ytterst få seniorkonsulter som lika bra behärskar strategiarbete, varumärkesbyggande och försäljning och kan omsätta det i praktiken, för bästa effekt. Bakom framgången ligger hans holistiska angreppssätt och förmåga att se hur en organisationens alla delar hänger ihop samt få dessa att stöda varandra. Medlem i Svenska Facilitatornätverket, SIBSAN (Swedish International Business Alumni Network) samt IQ (International Quorum of Motion Picture Producers)

070 - 99 66 404
ralf@playemotion.se
LinkedIn =>

Peter Rosell är förmodligen en av Sveriges främsta utbildare och Workshopledare, uppskattad för sin positiva energi. Under mer än 20 år har han, genom det egna bolaget Panorama Competence, hjälpt individer och organisationer att utvecklas för att mål ska nås och överträffas. Som certifierad internrevisor inom ISO9001, certifierad styrelseordförande och med Green Belt inom Sixsigma är Peter en frekvent anlitad föreläsare rörande organisationsutveckling och styrning på såväl universitetet och högskolor som inom näringsliv och offentlig sektor.

070 - 482 74 08
peter@panoramacompetence
www.panoramacompetence.se
LinkedIn =>