Erbjudande: Skapa eget pressmaterial

Svensk sommar, långa dagar, klar himmel och fantastiskt ljus. Då är det rätt tid att filma utomhusscener – material som kan användas i framtida filmproduktioner, webb eller som professionellt pressmaterial.

Vi erbjuder tre olika paket där vi fångar era exteriöra värden, så som fastigheter, byggnader, maskinpark,
anläggningar m m:

INTRO – är vårt lilla paket. En dags inspelning i full HD och därefter professionell bildbearbetning och efterbehandling av c:a 10 klipp som levereras strukturerat i olika format på separat hårddisk. Även ett års lagring i vår Mediabank ingår.
Pris: 25 000

EXTRO – är mediumpaketet där det lilla paketet utökas med ytterligare en inspelningsdag och ett tiotal stabiliserade
helikopterscener i full HD.
Pris: 45 000

OUTRO – är mediumpaketet men inspelat med ännu högre upplösning, det kommande formatet 4K, vilket möjliggör att stillbilder, för webb, kan tas direkt från filmen.
Pris: 65 000

För samtliga paket gäller att inspelningsdatum kan fastställas utifrån aktuella väderförhållanden där val av scener fastställs i samråd med er. Fria rättigheter till obegränsat användande av klipp. Erbjudande gäller per den sista augusti.

Förfrågan och beställning, mejla ralf@playemotion.se