Production

Luck is what happens when preparation meets opportunity
- SENECA

Video: Se Peter berätta om vår paketerade verksamhetsprocess - Målstyrd Framgång

Konsult, interim och projekt

PlayeMotion bistår organisationer med rådgivning och faciliterar strategiska processer med fokus på affärs-, produkt-, sälj- och marknadsutveckling utifrån erfarenhet främst av komplex försäljning inom B2B. Vi säkerställer att långa köp- och säljprocesser möter varandra på bästa sätt för samtliga inblandade parter.

 

För utvalda kunder åtar vi oss an längre projekt eller interimsuppdrag med ansvarar för utveckling av varumärke eller relationer till intressenter i form av medarbetare och investerare.

 

Till synes bredden i uppdragen finns en tydlig tråd i leveransen - den emotionella kommunikationen som leder till mätbara, synliga och lönsamma resultat - som möjliggörs genom ett sammanhängande arbete baserat i välgrundade beslut och noga utvalda insatser. Från vision hela vägen till aktivitet.

 

Läs mer om våra paketerade insatser;

Emotionell kommunikation & Visuell produktion

PlayeMotion producerar filmer och interaktiva kampanjer som engagerar och säljer - en vision eller produkt. Till skillnad från många andra produktionsbolag förstår vi såväl affärsstrategi som kommunikation och filmproduktion där vi inte bara skapar berättelser utan säkerställer att de blir sedda. Manusarbete utgår alltid från era affärsbehov.

Hos oss får du inte ”en video”. Vi ger dig ett verktyg som gör jobbet!

Aktuellt just nu är produktion av årsvideo och interaktiv sajter som förmedlar hur investerares medel disponerats under året. Ett kraftfullt redskap att nå många investerare.

# Läs mer här om våra Annual Review =>