Nöjda kunder inte lönsamma

Statistik och verklighet brukar inte alltid följas åt. Ändå tenderar vi att blanda dem rejält. Hur många är t ex inte nöjda över att få en utvärdering på fyra av fem möjliga i samband med en utbildning eller föreläsning?

En sådan måttstock säger dock inget om lojalitet eller om kunden tänker göra återköp. Nej, lojalitet står mycket högre upp på en lojalitetstrappa. Här kallas de yttersta Ambassadörer och är personer som aktivt rekommenderar dig eller ditt varumärke. Ett klassiskt NKI (Nöjd Kund Index) har svårt att fånga detta.

Det nya heta trenden är att istället arbeta med NPS, Net Promotor Score. Utifrån en kärnfråga klassificeras kunderna där ett NPS-värde räknas fram. Ett värde som ligger till grund för utveckling av den egna organisationen såväl som för branschjämförelser.

NPS ligger nära till hands för PlayeMotions filosofi, att fånga och arbeta med den rätta känslan –  vilket bl a lett till att vi utvecklat verktyget MEDDIE, en plattform för emotionell uppföljning av kommunikation till kända kunder.

Under hösten planerar ett inspirerande seminarium med rubriken ”Hur man skapar lojala kunder och ökar tillväxt”.