Målstyrd Framgång

MÅLSTYRD FRAMGÅNG
- faciliterad verksamhetsutveckling

BrightCat

Varför lyckas så få organisationer förverkliga sina strategier och infria sina mål? Forskning från Harvard University visar att över 80 procent av affärsstrategierna misslyckas eller blir kraftigt försenade. En stor del av problemet ligger i att det inte är tillräckligt tydligt för alla i organisationen vad som ska göras, varför det ska göras och vilken effekt man förväntar sig av olika insatser. Men, med ett tydligt målarbete säkerställs att alla tydligt ser helheten och sitt egna bidrag till den. Därtill är det tydligt definierat om du är ISO-certifierad.

Vi hjälper er att snabbt komma igång med effektivt målstyrningsarbete inkluderandes verksamhetsplanering eller processoptimering. I djungeln av begrepp som Lean, KFF, BSC, KPI, ISO, BSC och SixSigma säkerställer vi att rätt metoder används och att de omsätts i praktiken direkt på plats, anpassat för er verksamhet och med garanterat resultat.

Arbetet kickstartas med två intensiva dagar inför vilken vi delar ut en individuell hemläxa. Utfallet från dagarna sammanställs och löpande dokumenteras. Förvänta er följande;

  • Balanserade och mätbara verksamhetsmål som er stödjer vision, värdegrund och affärsidé
  • Identifierade kritiska framgångsfaktorer (KFF) för att nå de uppsatta mål
  • Bruttolista på aktiviteter som leder mot identifierade KFF:er
  • Säkerställan att organisationens samtliga funktioner samverkar mot målen
  • Digital dokumentation i målstyrningsverktyget  från Brightcat implementerar ert resultat direkt på plats.
  • En effektiv, tydlig och roligare process som skapar förutsättningar att nå och överträffa er förväntan på verksamhetsutveckling med garanterat resultat
 

Hör av dig till en Sveriges mest uppskattade duos så berättar vi mer;


Ralf W Löbel
är en av ytterst få seniorkonsulter som lika bra behärskar strategiarbete, varumärkesbyggande och försäljning och kan omsätta det i praktiken, för bästa effekt. Bakom framgången ligger hans holistiska angreppssätt och förmåga att se hur en organisationens alla delar hänger ihop samt få dessa att stöda varandra. Från säljare till verksamhetskonsult som modellerat processer och information ligger hans fokus idag på facilitering av strategi- och teamutveckling samt kommunikation.

070 - 99 66 404
ralf@playemotion.se
LinkedIn =>

Peter Rosell är förmodligen en av Sveriges främsta utbildare och Workshopledare, uppskattad för sin positiva energi. Under mer än 20 år har han, genom det egna bolaget Panorama Competence, hjälpt individer och organisationer att utvecklas för att mål ska nås och överträffas. Som certifierad internrevisor inom ISO9001, certifierad styrelseordförande och med Green Belt inom Sixsigma är Peter en frekvent anlitad föreläsare rörande organisationsutveckling och styrning på såväl universitetet och högskolor som inom näringsliv och offentlig sektor.

070 - 482 74 08
peter@panoramacompetence
www.panoramacompetence.se
LinkedIn =>