Kulturskapare

Med jämna mellanrum får vi frågan om vi väckt några känslor den senaste tiden, då vårt arbete sällan exponeras. Jo, det har vi visst. Några av de  uppdrag som vi kort kan berätta om och inspirera med är;

Kommuniké med vPost
– att hantera bubblande oro inför en
beslutad förändring bland 10 000
medarbetare, samtidigt som ledningen
stärker sin roll.

Värdegrundsarbete på Kick Off
– genom att skapa ett program,
regissera dagen och tillhandahålla
visuella illustrationer förstod och upplevde alla värdegrunden istället för att lära sig orden utantill.

Filmskapare för en dag!
– att träna och utveckla samarbete
bland 270 medarbetare genom att
låta dem visualisera sin vardag och
filma själva.

Intuitivt anbud
– att klä ett mycket tekniskt anbud med intuitiv navigering och förstärkande och begripligt emotionellt innehåll.

Så, blandat strategi, kommunikation, berättande, film, webb och dialog. Allt det vi passionerat brinner för att göra.