Kul är inte klirr

Läser i Resume nr 8 att Kavlis reklamfilm Den dansande babyn setts över 430000 gånger men inte gett ökad försäljning – precis som att det skulle råda ett direktförhållande mellan kul film på Tuben och klirr i kassan.

Förvisso är det rörliga mediet en synnerligen effektiv kanal och medium att påverka och väcka känslor. Inte desto mindre måste strategi för distribution – situation för hur, när den visas och för vem – formas och starkt kopplas till andra aktiviteter och kanaler. Redan vid projektuppstart.Reklam från Kavli

Att få så många tittare är en framgång i sig men kanske kände vi alla till varumärket och slutade lyssna på budskapet i samma stund?

Och det är kanske där skon klämmer. Tilltron att man kan trycka ut sitt budskap så länge det kläs i något kul. Precis som filmens titel antyder är det babyn vi vill se. Inte att den åt en viss mjukost!

En film var tydligen inte vägen framåt men kanske fler olika skulle kunna vara. Var och en anpassad till situation och var i köpprocessen kunden befann sig.