Konsten att övertyga

I skrivande stund stödjer jag ånyo en internationell koncern att vinna en upphandling. En av de saker jag brukar fokusera på är övertygande formulering och artikulering av deras USP:ar. Man kan tro att de flesta organisationer är duktiga på det men brister ofta när tid saknas samt av bruk och hävd att kommunicera i punktlistor eller teknokratiska jargong som inte överbryggar gapet till mottagarens hjärta.

När ett anbud paketeras brukar alla former av medier ingå – dokument, bilder, video, webb och muntlig presentation. Alla med sina styrkor och form. Då är det viktigt att de tillsammans, inte var och en för sig, utgör en helhet. En intressant och fängslande berättelse som får mottagaren att uppleva organisationen och produktens fördelar.

Utmaningen för dagen är att finna de exakta formuleringar till den skrivna bilagan. Här ska argument sållas fram och fakta kombineras i bra formuleringar så att de bildar en röd tråd mot en given konklusion.

Min inspiration på jgområdet är alla radiopratare på SR. Speciellt i program som OBS, På minuten och Spanarna. Den som oftast lyser klarast är Jessica Gedin som med sin otroliga förmåga – utöver rösten och tonläget – lyckas kombinera detaljer med en alldaglig vokabulär och ger det banala trovärdighet. Briljant!

Vem är din inspirationskälla för övertygande säljargumentation?