Frågan och Tystnaden

Så står jag i butiken och tycker att en vara är genuint dyr. Expediten hör min invändning mot priset och blir tyst en stund innan han utbrister ”- Men då kan du få det för halva priset. Black Friday, you know!”.

Lyssna alltid in ett svar på din fråga.

Och just där och då blir jag påmind om hur stark frågan kan vara vid förhandling. Otaliga gånger har jag, taktiskt eller autentiskt, använt mig av just frågan om priset verkligen är rätt. Ofta med resultatet av en omedelbar prissänkning. Hade jag inte frågat så hade jag behövt betala dubbelt eller att affären uteblivit.

Men i en fråga kan även svar rymmas. Till exempel använder jag ofta frågor för att påvisa min expertis inom ett område. En kirurgiskt knivskarp fråga som penetrerar genom Management-floskler och ytlig konversation bevisar ofta att jag omfamnar ett ämne till fullo. Tillika är rätt frågor ovärderliga vid affärsutveckling och kreativa processer.

“If I had an hour to solve a problem and my life depended on the solution, I would spend the first 55 minutes determining the proper question to ask, for once I know the proper question, I could solve the problem in less than five minutes.”

– Albert Einstein

Frågan kan också vara ovärderlig att hantera härskartekniker eller taktiska utspel. ”Varför säger du detta så? Hur menar du egentligen? Kan vara exempel på frågor som avväpnar många laddade situationer – såväl i sandlådan som mobbing på arbetsplatsen.

Slutligen är den ett ovärderligt verktyg i modernt ledarskap. Som mötesöppnare till andra människor där de får en möjlighet till självreflektion eller bara känna sig sedda.

Dock, en fråga förlorar sitt värde om man inte kompletterar den med en tystnad direkt efter. Först då, och endast då, blir den ärligt menad och visar på att du genuint månar om dess svar – och därmed individen i fråga. 😊