Digital Marknadsförare @ SIH

Under hösten kommer ett gäng drivna framtida Digitala Marknadsförare att lära sig allt om projektledning och behöver ett verkligt fall att praktisera sig på. Kanske är det din organisation som behöver stöd i arbetet?

Lite fakta:

  • Pågår under v.34-39
  • Grupperna kommer bli c:a 5 personer stora
  • Kampanjen ska vara integrerad
    (flera kanaler och kanske även målgrupper, gärna IRL som digitalt)
  • Ska utgå från en tydlig ambition/säljmål/effekt som ni definierar

Även om fokus ligger på projektmetodik, ledarskap och gruppdynamik ska inte den kreativa delen underskattas och inte heller kunskaper och färdigheter i olika digitala marknadsföringsredskap. Sagt med det har ni mycket att se fram emot.

Mejla intresse med förslag till case senast den 20 augusti till: event@playemotion.net
Eleverna studerar vid SIH, Stockholms Internationella Handelsskola
Detta är deras utbildning Om DMaF

P.S. Eleverna ska efter denna kurs ut på praktik från 1 oktober till 11 januari så stor möjlighet finns att värva dem. 😉