Debatten om känslofilm är igång

Vi börjar se artiklar dyka upp i ämnet känslor förmedlade genom film. Och med bättre kunskap kan vi styra produktioner till att bli träffsäkra och effektiva redskap. Vlaamse Script Academie citerar Greg Smiths book, Film Structure and The Emotion System, och skriver bland annat:

”Films evoke broad moods and cue particular emotions that can be widely shared as well as individually experienced. Although the experience of emotion is central to movie viewing, film studies have neglected to focus attention on the emotions, relying instead on rather vague psychoanalytic concepts of desire.”

”Film Structure and the Emotion System synthesizes recent research on emotion in cognitive psychology and neurology in an effort to provide a more nuanced understanding of how film evokes emotion.”

Läs artikeln i sin helhet =>