Construction

Om du inte gör stora saker, gör små saker på ett storslaget sätt.
- NAPOLEON HILL

Video: Ett visuellt potpurri från några av de uppdrag som vi gjort genom åren för byggindustrin.

 

Tjänster vi utför åt byggsektorn

Byggindustrin har genomgått stora förändringar under den senaste åren, förändringar som ställer andra och nya krav på företagandet. Tekniker som BIM och 5D har möjliggjort utveckling av nya samarbetsformer där ansvar för innovation och delaktighet delas mellan leverantör och beställare. Pris och mängdberäkningar har ersatts av funktionskrav vid upphandlingar, och projekten förutsätter avancerad projektering och logistik med ökad del av prefabricering och cirkulärt byggande.

I det nya klimatet och den ökade konkurrensen blir det än mer viktigt att påvisa sin förmåga och presentera den på ett tilltalande, begripligt och attraktivt sätt.

Vi har genom åren bidragit till flera bolags värdeskapande kommunikation och kanske kan vi hjälpa även er till en bättre affär genom:

Säljande företagspresentationer
video/digital storytelling för hemsida, internt och sociala medier

Utveckla er säljförmåga
genom effektivare arbetsflöde, offertmallar och säljcoaching

Facilitering av anbud
Att tillsammans med er skapa anbud som bättre möter kundens önskan och där visualisera det tänkta genomförandet och konstruktionen samt lyfta fram ert team i bästa dager: vid inlämning, på-plats-besök och muntlig presentation.

En neutral facilitator är också uppskattad när JV och konsortium arbetar tillsammans med större anbud.
Läs mer här =>

Utöver goda referenser från uppdrag har vår kunskap efterfrågats de senaste tre åren att utbildat unga byggledare i hur man skapar vinnande anbud.

Vårt hjärta brinner för Cirkulärt Byggande och vi vill vara en del i branschens transformation dit. Kanske kan vi även hjälpa er? Boka Ralf för inspiration, dialog och rådgivning.

Ralf Wisniewski Löbel
ralf@playemotion.se
070 - 99 66 404