Uncategorized

Nöjda kunder inte lönsamma

Statistik och verklighet brukar inte alltid följas åt. Ändå tenderar vi att blanda dem rejält. Hur många är t ex inte nöjda över att få en utvärdering på fyra av fem möjliga i samband med en utbildning eller föreläsning? En sådan måttstock säger dock inget om lojalitet eller om kunden tänker göra återköp. Nej, lojalitet står mycket högre…

Läs mer