CASE: Utbilda för att sälja

Redan när den första serien av instruktionsfilmer för Sectra planering togs fram var målet högre ställt än att bara utbilda kunderna i samband med systemköp. Planen vara att dela ut vackert paketerade DVD i samband med mässor och möten. Medan utformningen av skivomslag och gränssnitt skulle bära varumärkets löften skulle pedagogiken i filmerna visa på en enkelhet med systemet och i kombination väcka intresse och köplust. Instruktionsfilmen, vilken traditionellt hanteras som en nödvändig kringtjänst, lyftes fram till ett säljverktyg.

Varför fungerar det så bra? Jo, kunden får själv avgöra om systemet kommer att passa honom eller ej, utan att mötas av fagra säljande argument och löften. Och, hur många av oss har inte använt Youtube att finna referens- eller instruktionsfilmer på produkter vi funderar på att köpa men tvekar då vi inte vet hur de fungerar i praktiken?När lyssnandet saknas spelar det ingen roll om produkten revolutionerar!

Under våren tacklade vi en ny utmaning. Många stora system hade sålts på den Nordamerikanska marknaden men tyvärr var det svårt att få slutanvändare att närvara vid utbildningarna, något som ska säkerställa rätt användning av systemen och därmed kvalitet och positiv kundupplevelse. För att lösa det började vi med att fundera på kanalutformning att nå målgruppen men även utbildningens roll för produkten och dess återköp .

Arbetet resulterade i förslag att ta fram ett nytt kundspecifikt gränssnitt vilket tillvaratog alla parters specifika intresse och fokuserade såväl på effektiv inlärning som utlärning.

Integration – av plattformen i kundens intranät skulle innebära att sjukhusledningen signalerade att kunskapen var viktig samtidigt som närvaron innebar att de tillsammans med leverantören Sectra tog ansvar för systemets fortsatta framgång efter köpet av det.

Aktiv närvaro – från Sectra genom såväl support och utbildning i gränssnittet men även sälj- och marknadssidans närvaro att finnas med fram till det är dags att göra återköp.

Självnavigering – som möjliggör att slutanvändarna själva, i de olika systemroller systemet erbjuder, kan lära sig på sina individuella villkor och lärostilar, s k Learner Centric.

Synen på utbildning ändrades således från Ad Hoc till ett ansvar för produktens livscykel. Något som positionerar Sectra mer som partner att lösa behov snarare än säljande leverantör.

 

Sectra arbetar nu även vidare med sitt utbildningsmaterial via e-learningplattform, hemsidan och vPosten.