CASE: Klampa varsamt

När Stockholm nu bygger tredje spåret står ofta förbindelsen mellan Riddarholmen och Söders höjder för bilden av ett utmanande bygge. En projektering som involverar alla discipliner ett bygge kan kräva. Därför används specialister från hela världen och 16 språk talas på platsen. En undervattensbro, element som skeppats från Tallinn och Norra Europas djupaste utgrävning på en högintressant arkeologisk plats. För att inte tala om kulturminnesmärkta fastigheter, en daglig infrastruktur som inte får störas och svenska byggnormer vilka förbryllar gästbyggarna.

Inte undra på att konsortiets styrelse vill berätta om projektet för potentiella nya kunder världen över. Vi har följt projektet sedan 2009 vilket ska bli klart om två år.

Vårt uppdrag: Skapa en mäktig mötesöppnare som får betraktaren att känna utmaningarna och komplexiteten i bygget. Nyfikenheten ska resultera i frågor.

Se filmen =>

Detta är ett av de fleråriga projekt vi arbetar med. Till skillnad från samhällsinformerande dokumentation används vårt material och produktioner främst för interna och extern marknadsföring.

Vi ansvarar för rätt material samlas in, kategoriseras och och lagras högupplöst. Såväl stillbild som video lagras i vårt kundsystem Filmbanken. För JVS planeras en längre informativ produktion, med koncernens ingenjörer som målgrupp, samt en Promotion Video som kan visas upp för presumtiva inköpare världen över.

Sedan start har materialet även använts att producera kortare statusrapporter över projektet, med projektets styrelse som målgrupp.