CASE: Forskarpresentationer

Något som verkligen får oss att ticka är utmaningen att visualisera ett relevant innehåll. Miljö och samhällsfrågor är en del vi arbetar med. Starka och sunda värdegrunder en annan.

I år fick vi möjligheten att fördjupa oss i hela 28 olika ämnen i ett och samma projekt, nämligen att presentera årets professorer på KTH. Syftet var att lätta upp den traditionella ceremonin med rörligt material i kombination med rektorns påannonsering.

Hur mycket kan man då få in på 40 sekunder vardera och visa dem i en följd utan att det blir långtråkigt? Mycket visade det sig. Med hjälp av animationer, intervjuer, miljöbilder och buzzwords  kunde varje professor levandegöras samtidigt som forskningen och dess samhällsnytta förmedlades emotionellt.

Dessutom, som helhet, påvisade filmerna den bredd och det djup som KTH står för.

Se ett axplock här =>