CASE: Banbrytande miljösatsning

Hon representerar vår framtid och kommer att följa miljöarbetet hos en av Sveriges största arbetsgivare. Och hon vill se resultat. Ett resultatet hon tar emot som vuxen, när hon fyller 18 om fem år. Hon är Stockholms Landstings nya miljöansikte. Hon är – Elsa.

SLL har de sSLL:s nya miljöansikte - Elsaenaste tjugo åren arbetat med en rad miljöplaner och denna gång lyfter man ribban än högre. Med insikt om sin storlek, och därmed möjlighet att påverka, vill man gå i täten och utmana andra myndigheter och organisationer att följa deras exempel med banbrytande miljösatsningar.

”Miljöutmaning 2016” tar ett holistiskt perspektiv för hälsa och helhet, mer än bara för utsläpp.

Med ett miljöansikte vill SLL personifiera och tillgängliggöra sin miljösatsning. Elsa kommer att hjälpa oss som bor i regionen att få insikt i miljöarbetet genom att ifrågasätta, kommentera och kåsera runt det under de närmaste fem åren. Hon kommer att möta politiker, tjänstemän, invånare, medarbetare och elever i regionen. Hennes röst ska eka i skrift, bild och film i ett av våra roligare projekt över tiden.

Under miljökonferensen den 16:e februari utsåg Elsa SLLs miljösamordnare till ”Miljöagenter” och gav dem ett uppdrag. Filmen som sammafattar miljömålen kan du  se här =>

Mer att läsa om Stockholms Läns Landstings program ”Miljöutmaning 2016” kan du göra på www.tmr.sll.se