ANNUAL REVIEW
- berättelsen om era framgångar

 

Ovan två exempel på interaktiva Annual Review.
Klicka och låt dig inspireras

 

 

AR_GjortVideo

Corporate Video | Annual Review | Gamification | Interaction | Investor Relations | Branding | Corporate Storytelling | Communications| Annual Report | Interactivity | Conversion | Content Marketing

Varför en Annual Review?

Det är aldrig fel att påminna om sina framgångar. Speciellt i början av året när nyhetstorka råder och det är enklare att nå igenom bruset. Eller inför större förändringar som M&A eller IPO.

Video har blivit ett av de viktigaste verktygen idag och är ett kraftfullt medium för att skildra händelser i berättarform. Många väljer därför att varje år producera en, som komplement till årsredovisningen, där de återger sina viktigaste milstolpar för året som gått och tackar för gott samarbete.

PlayeMotion har under decennier producerad den typen av professionella kommunikation. Kunskapen har vi tagit vidare och under de senaste tre åren även framgångsrikt stöttat mindre noterade bolag i deras IR-kommunikation där vi utvecklat konceptet Annual Review.

Vi fann, genom att sammanfatta och påminna om årets vunna segrar och infriade framgångar förstärktes bilden vad bolagen åstadkommit för investerarnas pengar. Vi kunde påvisa ett stärkt varumärke och relation till investerare, medarbetare och övriga intressenter, med ökad intern stolthet, fler transaktioner och positiv utveckling av aktien som en direkt följd.

Nu vill vi sprida framgångskonceptet vidare.

 

Vad är en Annual Review?

En Annual Review kan vara en enskild video eller flera kortare som samverkar med annat innehåll. Den kan med fördel distribueras via nyhetsbrev, publiceras på hemsidan, visas på investerarträffar eller samlas på en micro-sajt.

 

 

Så utformar du en Annual Review

Här delar vi med oss 6 enkla tips hur du skapar en bra årsberättelse:

  1. Låt hela Annual Review bli en engagerande berättelse för året istället för att stapla fakta
  2. Ge fakta en mening genom att översätta dem i mervärde för bolag och intressent
  3. Gestalta er insats med hjälp av riktiga personer. Styrelse, ledning, medarbetare, kunder eller partners.
  4. Visualisera hellre än att förklara.
  5. Engagera genom att erbjuda interaktion med målgruppen.
  6. Presentera på ett enkelt och underhållande sätt som gör det värt för besökaren att stanna kvar för med information.

Inspireras hur en Annual Review kan utformas:

EV 2016 =>                      EV 2017 =>