Annual Review

ANNUAL REVIEW
- berättelsen om era framgångar

 

Ovan två exempel på interaktiva Annual Review.
Klicka och låt dig inspireras

 

 

AR_GjortVideo

Corporate Video | Annual Review | Gamification | Interaction | Investor Relations | Branding | Corporate Storytelling | Communications| Annual Report | Interactivity | Conversion | Content Marketing

I början av året, efter ledigheterna, råder ofta nyhetstorka vilket innebär mindre brus och skönt avslappnade människor som hinner lyssna. Det ger ett ypperligt tillfälle till att stärka relationer och påvisa framgång; kommunicera med investerare hur deras pengar förvaltats, tacka partners och leverantörer för gott samarbetet, bygga intern stolthet samt påminna kunder vad ert varumärke står för.

Årsredovisningen
Många har redan uppmärksammat att en årsredovisning kan innehålla mer än bara siffror, revisionsberättelse och VDs ord. Den kan fyllas med bilder, berättelser och allmänt säljmaterial och användas vid investerarträffar eller rekryteringar.

Årsvideo
Flera stora organisationerna väljer även att producera en årsvideo som sammanfattar det gångna årets viktigaste händelser. Som medium är det oöverträffat att nå fram emotionellt till målgruppen. En film är dessutom enkelt att sprida och dela digitalt vilket gör att många fler tar till sig innehållet än det skrivna ordet.

Annual Review™
För många är detta ett nytt format med stark tillväxt. PlayeMotion lanserade de första installationerna redan 2016. En Annual Review™ är en app/micro-sajt som samlar bild, text och video. Här ges möjlighet att skapa undersökningar, lekfulla quiz och möjlighet till delning och interaktion.

Annual Review™ ger användaren kraft att själv navigera och interagera vilket stärker relationen till ert varumärke. Komponenterna kan användas i andra medier och format och med fördel länkas till i nyhetsbrev, publiceras på hemsidan eller visas på partner- och investerarträffar.

Annual Review™ har visat sig vara en fullträff för organisationer med många intressenter, t ex publika bolag eller lärosäten, och vi har kunnat påvisat stor effekt i samband med händelser som M&A eller IPO.

 

 

 

Så utformar du en Annual Review

Här delar vi med oss 7 enkla tips hur du skapar en bra årsberättelse:

  1. Låt alla delar i din Annual Review samverka till en engagerande berättelse
  2. Låt varje del utgöra sin egen story och variera Ethos, Logos och Pathos
  3. Ge fakta en mening genom att översätta dem i USP:ar och mervärde för intressenter
  4. Gestalta med egna hjältar - styrelse, ledning, medarbetare, kunder eller partners
  5. Visualisera hellre än att förklara
  6. Engagera genom att erbjuda interaktion med målgruppen
  7. Presentera på ett enkelt och underhållande sätt som gör det värt för besökaren att stanna kvar

Inspireras hur en Annual Review kan utformas:

EV 2016 =>                      EV 2017 =>