Alla är vi medskapare!

Pust, efter en intensiv start på hösten ges nu lite tid över till reflektion. Utvecklande möten, luncher, nätverkande och föreläsningar har avlöst varandra. Nu senast en rejält portion inspiration på Healthy Business 2013 från vilka vi delar med oss tre tankevärda uttalanden:

Effekthöjande arbete är tillika motivationshöjande
– Gustav Rentzhog, Söderberg & Partners
Idag vet alla att medarbetare måste motiveras för att prestera men likväl sitter fast i gamla strukturer och belöningsformer. Samma gäller varumärkesbyggande aktiviteter som fastnar i vackra logotyper när det är de egna medarbetarna och organisationens kultur som skapar upplevelsen den.

Det är inte uppbyggande att hänga kvar för länge
– Charlotte Kalla, skidåkare
Talar för sig självt: Konsten att både bejaka en känsla av besvikelse och motgång och samtidigt vara stark och välja att gå vidare.

Idag är vi alla medskapare
–  Christer Olsson, Managementcoach
Detta påstående landade så rätt för vår egna organisation att vi på stående fot beslutade presentera oss på detta sätt. Vi äger och delar trots allt ansvaret för att förverkliga en upplevelse – inom teamet och tillsammans med våra kunder!