UTHÅLLIGHET VINNER

Så är sommaren här och några av oss har redan hunnit med en kortare ledighet med besök på Legoland. Lego; ett varumärke och organisation som under årens lopp inspirerat och utgjort föredömligt exempel på enveten och flexibelt strategiskt företagande i Managementlitteraturen. Ett familjeföretag med tydlig värdegrund och stark företagskultur!

Innovation, patentskydd, breddning av produktportföljen, Co-Branding och nu satsning på de egna figurerna CHIMA. Och i samma takt som fysiska leksaker tappat mark för digitala spel har Lego funnits där och följt med i utvecklingen. En framgångssaga sedan starten 1932.

Men inte bara! Hur många känner till satsningen på företagslego?

För flera år sedan fick jag prova på deras metoder i serien LEGO Serious Play när den årliga facilitatorkonferensen gick av stapeln här i Stockholm. Jag hade då själv använt barnens klossar i ledarutbildningar och som teamövning. Nu visade sig att det fanns en speciell metodik baserad på leksakerna!

Med mitt intresse för såväl Lego som produkt och organisation föll det sig helt naturligt att samspråka med en av utvecklarna vid besöket på Legoland, medan barnen åkte karusell. Om produktutveckling, innovationsprocess och medarbetarsyn. Tänk så roligt man kan ha det på sin semester.  🙂

Saknar ni sommarläsning tipsar vi med följande tre länkar:

Intervju med LEGO’s VD och arvtagare =>

Om tillkomsten av serien LEGO Serious Play =>

Officiell sajt www.seriousplay.com =>

P.S. Värdelöst vetande att briljera med vid grillen: Namnet Lego är en förkortning av de två danska orden ”leg godt”.

Mycket lek, avkoppling och sommaräventyr önskar vi er alla.
/Team PlayeMotion