400% up in only a year

Berättelsen om ett vaccinbolag
- Eurocine Vaccines

År 2015 blev PlayeMotion ombedda att fördubbla kursen hos ett innovativt noterat Life Science-bolag och stärka relation till deras investerare.

Vi kunde konstanterna att många av bolagets styrkor ännu inte hade lyfts fram samt att en rad invändningar, resulterande i kritik och missnöje bland investerare och analytiker, aldrig bemöts fullt ut. Ett klassiskt gap många organisationer brottas med vilket skapar frustration i båda lägren. Därtill saknades en kontinuitet i kommunikationen, riktad mot en önskad position.

När ett embryo till vision tagit form fastställdes en strategi och en kommunikativ IR-plan utformades för såväl förtjänade, egna och köpta kanaler. Viktigast var att ta kontroll över den egna kommunikationen så att vi kunde skapa den berättelse och identitet bolaget ville kommunicera. Därefter att förstärka den genom externa perspektiv.

Resultatet infann sig inom kort med nära på 400% ökning av aktiekursen.

Under de år som följt bistod vi med såväl strategisk rådgivning och kommunikationsstöd som projektledning vid upphandling. Bolaget och dess teknik uppmärksammades på rätta grunder, ledningen, styrelsen fick större handlingsutrymme samt viktigast av allt: ägare och medarbetarna upplevde en ökad stolthet att verka för något viktigt.

Utöver löpande arbete med pressmeddelanden och nyheter projektleddes och upphandlades bl a följande;

  • ny hemsida med integration till Cision
  • nyhetsbrev och CRM
  • fotografering och homogent bildspråk
  • Video och film
  • IR-presentationer, innehåll och retorisk coaching
  • Artiklar, annonser, sändningar m m