STRATEGIC FACILITATION
- den smidiga vägen till beslut

Facilitering handlar om att underlätta. Vare sig det handlar om en process, beslutsfattande eller att nå enighet i en grupp. Alltid mot tydliga mål.

Genom åren har vi faciliterat styrelser samt lednings- och projektteam att nå enighet och fatta välgrundade beslut. Från strategiarbete, marknadspositionering, verksamhetsplanering, teamutveckling, organisationsförändringar eller upphandlingar.

Inte bara kan ni förvänta er en neutral processledare utan även professionella konsulter stor erfarenhet och expertis inom flertalet affärs- och verksamhetsområden. Vänta er därför insiktsfulla frågor och belysande analyser som kompletterar er kunskap.

I vår paketerade tjänst "Strategic Facilitation" erbjuder vi styrelser och ledningsgrupper att på ett stimulerande och snabbare sätt nå enad insikt och vassare beslutsunderlag kring strategiska frågor.

Hör av dig till en Sveriges mest uppskattade duos så berättar vi mer;


Ralf W Löbel
(MBA) är en av ytterst få seniorkonsulter som lika bra behärskar strategiarbete, varumärkesbyggande och försäljning och kan omsätta det i praktiken, för bästa effekt. Bakom framgången ligger hans holistiska angreppssätt och förmåga att se hur en organisationens alla delar hänger ihop samt få dessa att stöda varandra.

Från säljare till verksamhetskonsult som modellerat processer och information ligger hans fokus idag på facilitering av strategi- och teamutveckling samt kommunikation.

070 - 99 66 404
ralf@playemotion.se
LinkedIn =>

Peter Rosell är förmodligen en av Sveriges främsta utbildare och Workshopledare och utbildare, uppskattad för sin positiva energi. Under mer än 20 år har han, genom det egna bolaget Panorama Competence, hjälpt individer och organisationer att utvecklas för att mål ska nås och överträffas. Som certifierad internrevisor inom ISO9001, certifierad styrelseordförande och med Green Belt inom SixSigma är Peter en frekvent anlitad föreläsare rörande organisationsutveckling och styrning på såväl universitetet och högskolor som inom näringsliv och offentlig sektor.

070 - 482 74 08
peter@panoramacompetence.se
www.panoramacompetence.se
LinkedIn =>